logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Medikal Retina Derleme Printed Date: 15.11.2021

Çocukluk Çağı Nörodejeneratif Bozukluklarında Optik Nöropatiler

Abstract
Herediter optik nöropatiler, optik sinir fonksiyonlarında azalma ile seyreden genetik geçişli bir grup hastalığı içerir. Bu hastalık grupları, klinik olarak değişkenlik gösterdiğinden tanı ve sınıflama kolay olmamaktadır. Bazı herediter optik nöropatilerde, optik sinirde fonksiyon kaybı, hastalığın tek bulgusudur. Diğerlerinde çeşitli nörolojik ve sistemik anormallikler eşlik eder. Bu derlemede, çocukluk çağında nörodejeneratif bozukluklarında optik nöropatiler ele alınmıştır.

Keywords: Optik nöropati, Mukopolisakkaridozlar, Lipidozlar, Lökodistrofiler, Canavan Sendromu

Reklam
Article available in :
Volume 6, Issue 2, 2022
Page : 109-112
Article Information
Submitted : 30.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 1.04.2022

Corresponding Author :
Berker BAKBAK : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD drberkerbakbak@yahoo.com
Citation : Bakbak B. Çocukluk Çağı Nörodejeneratif Bozukluklarında Optik Nöropatiler. Güncel Retina 2022; 6 (2): 109-112.
Read: 77
Cited: 0
Download : 0